Emissiemetingen   Terug naar overzicht


Met behulp van sterke lampen kan de absorptie van het licht via analysers gemeten worden. Deze absorptie is afhankelijk van de stoffen die zich in de rookgassen bevinden. Elke stof absorbeert het licht op een andere manier. Dankzij geavanceerde meetcomputers kan zo de restconcentraties van de verschillende stoffen bepaald worden. Het betreft in het bijzonder de concentraties aan stof, waterstofchloride, totaal organische verbindingen, zwaveldioxide, koolstofmonoxide en stikstofoxiden. De emissiemetingen worden jaarlijks gekeurd door een onafhankelijk keuringsorganisme. De metingen zelf worden maandelijks gerapporteerd aan LNE.


Continue metingen

Een meetcel in de schouw van de verbrandingsoven voert iedere minuut metingen uit op de stoffen waterstofchloride (HCl), koolstofmonoxyde (CO), stikstofoxiden (NOX) en  zwavelstofdioxide (SO2). De computer verzamelt de meetgegevens en stelt deze permanent beschikbaar in de controlekamer. Bovendien worden er dagelijks meetrapporten opgesteld.

Maand September  2018
Parameter % t.o.v. norm Norm (mg/Nm3) Grafiek
NOx 56% 200   Bekijk grafiek
CO 14% 50   Bekijk grafiek
TOC 1% 10   Bekijk grafiek
Stof 15% 10   Bekijk grafiek
HCI 52% 10   Bekijk grafiek
SO2 29% 50   Bekijk grafiek

Hoe leest U de tabel?

- Meetresultaat

De meetresultaten die u in deze tabel vindt, zijn de gemiddelde uitstoot van HCl, CO, stof, NOX en SO2 van de voorbije maand. In de onderliggende grafiek kunnen de waarden van de afgelopen 12 maanden bekeken worden. 

- Norm

De norm die u in de tabel vindt, is een maximum waarde die niet mag overschreden worden. Deze waarde is officieel vastgelegd door de bevoegde overheid.

Bezoek ook de website van Biostoom Oostende

Bezoek ook de website van Biostoom Beringen

Bezoek ook de website van Energiehub