Energie-opwekking


Met behulp van onze twee identieke hoogtechnologische installaties in Houthalen recupereren we energie uit restafval. Bionerga zet de vrijgekomen verbrandingswarmte met een zeer hoog rendement om naar stoom. Een deel hiervan leveren we via een ondergrondse pijpleiding aan buurbedrijf Aquafin. Zij gebruiken deze warmte voor het drogen van het slib uit hun waterzuiveringsinstallaties. De resterende stoom zetten we om in elektriciteit. Dankzij onze hoge rendementen mag Bionerga zich zelfs officieel producent van ‘groene stroom’ noemen.


Huishoudelijk restafval en gelijkgesteld bedrijfsafval wordt per vrachtwagen aangeleverd en bij ongeveer 1000°C verbrand.

Meer info

De geproduceerde stoom wordt enerzijds geleverd aan buurbedrijf Aquafin voor het drogen van slib en anderzijds omgezet in elektriciteit.

Meer info

De rookgassen van de energiecentrale ondergaan diverse zuiveringsstappen vooraleer ze worden uitgestoten in de atmosfeer. De rookgaswassing is van het half-natte type.

Meer info

De gezuiverde rookgassen worden finaal via een schoorsteen (ca 60 m.) in de atmosfeer geëmitteerd. In de schoorsteen meten instrumenten permanent de kwaliteit van de rookgassen en toetsen ze die aan de wettelijke emissienormen.

Meer info

Bezoek ook de website van …