Emissiemetingen   Terug naar overzicht


Met behulp van sterke lampen kan de absorptie van het licht via analysers gemeten worden. Deze absorptie is afhankelijk van de stoffen die zich in de rookgassen bevinden. Elke stof absorbeert het licht op een andere manier. Dankzij geavanceerde meetcomputers kan zo de restconcentraties van de verschillende stoffen bepaald worden. Het betreft in het bijzonder de concentraties aan stof, waterstofchloride, totaal organische verbindingen, zwaveldioxide, koolstofmonoxide en stikstofoxiden. De emissiemetingen worden jaarlijks gekeurd door een onafhankelijk keuringsorganisme. De metingen zelf worden maandelijks gerapporteerd aan het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.


Continue metingen

Een meetcel in de schouw van de verbrandingsoven voert iedere minuut metingen uit op de stoffen waterstofchloride (HCl), koolstofmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOX) en  zwavelstofdioxide (SO2). De computer verzamelt de meetgegevens en stelt deze permanent beschikbaar in de controlekamer. Bovendien worden er dagelijks meetrapporten opgesteld.

Maand September 2020
Parameter % t.o.v. norm Norm (mg/Nm3) Grafiek
NOx 53% 200   Bekijk grafiek
CO 85% 50   Bekijk grafiek
TOC 30% 10   Bekijk grafiek
Stof 33% 10   Bekijk grafiek
HCI 37% 10   Bekijk grafiek
SO2 39% 50   Bekijk grafiek

Hoe lees je de tabel?

- Meetresultaat

De meetresultaten die je in deze tabel vindt, zijn de gemiddelde uitstoot van HCl, CO, stof, NOX en SO2 van de voorbije maand. In de onderliggende grafiek kunnen de waarden van de afgelopen 12 maanden bekeken worden. 

- Norm

De norm die je in de tabel vindt, is een maximum waarde die niet mag overschreden worden. Deze waarde is officieel vastgelegd door de bevoegde overheid.

Bezoek ook de website van …