Ontvangst en verbranding   Terug naar overzicht


Het huishoudelijk restafval van de provincie Limburg en de stad Diest wordt ofwel rechtstreeks ofwel na tussenopslag door vuilniswagens na elke ophaalronde aangeleverd op de installatie in Houthalen. Hierdoor kunnen de manipulaties met afval en de logistieke impact van de inzameling van afval tot een strikt noodzakelijk minimum beperkt blijven.


Aanvoer van afval

Het aangevoerde afval wordt eerst gewogen.
Als de kraanman de vrachtbrieven heeft gecontroleerd, mag de chauffeur verder rijden richting het stortplatform en passeert hij hierbij de meetportieken ter controle op radioactiviteit. Daarna moet hij storten in de poort die de kraanman heeft vrijgegeven.  
Na het storten zorgt de chauffeur ervoor dat hij het stortplatvorm proper en ordentelijk achterlaat. Alvorens de site te verlaten wordt de wagen opnieuw gewogen.

 


Afvalbunker

We hebben 5 poorten voor het aanvaarden van aangebracht afval.
Er kan ongeveer 5000 ton afval gestockeerd worden.
Het aangevoerde afval wordt gemengd om een zo homogeen mogelijke massa te verkrijgen. 
Dit is belangrijk voor het verbrandingsproces.

 


Bunkerkranen en vultrechters

De kraanman gebruikt de grijper om het aangevoerde afval te mengen en te stockeren. Hij moet ook ervoor zorgen dat de stortpoorten opnieuw vrijgemaakt worden.
De kraanman mengt het afval door deze in lagen uit te strooien. Hierdoor krijgen we een homogeen mengsel dat uiterst geschikt is om de oven mee te vullen.

De oven wordt gevuld via de vultrechter. De vultrechter kan tot 2 grijpers afval bevatten en is afsluitbaar. Er gaat ongeveer 6 ton afval per uur in iedere oven.

 


De roosteroven

Het gevulde afval komt via de vultrechters op het eerste rooster terecht waar het gedroogd en geconditioneerd wordt. Nadien valt het verder op het tweede rooster waar de eigenlijke verbranding plaatsvindt. De snelheid van deze roosters is via een hydraulische cilinder regelbaar in functie van de eigenlijke afvalsamenstelling. 
De ideale verbrandingstemperatuur ligt tussen 900°C en 1100 °C. Bij deze temperaturen vormen er zich zo goed als geen CO gassen. Indien nodig schakelt de steunbrander automatisch in als de temperatuur onder de 850 °C zou zakken. 

 


De draaitrommeloven

Het brandend vuil dat van de roosters afkomt, wordt traag omgewoeld in de draaitrommel, zodat het onderkant van het vuil ook de kans krijgt om volledig uit te branden. De trommel draait heel  langzaam rond (4 toeren/uur). Deze draaisnelheid is regelbaar.
De temperaturen in de trommel kunnen soms oplopen tot meer dan 1000 °C . Na een volledige uitbrand van het afval vallen de assen vanuit de trommel in de ontslakker.

De ploegverantwoordelijke regelt de doorvoer, zodat het afval volkomen uitgebrand is als dit de oven verlaat via de draaitrommel.

 

Bezoek ook de website van …