Rookgasreiniging   Terug naar overzicht


Beide installaties beschikken over hun eigen rookgaswassing, bestaande uit een reactor (met injectie van kalk en actief kool), een cycloonfilter, een electro-filter en een DeNOx. Zo worden de rookgassen geneutraliseerd en ontstoft. Het stof wordt onder de vorm van vliegassen opgeslagen in een gesloten silo en afgevoerd voor verdere verwerking.


De reactor

In de reactorbuis waar we kalkmelk en actieve kool in de rookgassen injecteren, worden de rookgassen gereinigd. Deze stoffen binden zich hoofdzakelijk met respectievelijk zuren en dioxines. Aan de uitgang van de reactor worden de rookgassen in een cycloon rondgezwierd zodat de vaste stoffen, met de verontreinigingen, tegen de wand aanslaan en naar beneden vallen waar ze opgevangen worden. De kalkmelk wordt verneveld met het inspuiten van perslucht. Ook wordt de temperatuur van de reactorbuis geregeld op 140°C door er water in te spuiten. Deze inspuitingen gebeuren samen via dezelfde lans.

 


De electro-filter

De electro-filter bestaat uit drie velden. In elk veld hangen er stangen, waar een hoge spanning op aangesloten is. Deze spanning bedraagt voor het eerste veld 135 KV en voor de andere twee velden 85 KV. Omwille van de aantrekkingskracht van deze velden kunnen we nagenoeg al het stof uit de rookgassen verwijderen.

In het eerste veld wordt al meer dan 95% van het stof gefilterd. Periodiek wordt er met pneumatische hamers op het raamwerk van de stangen geklopt, zodat het gevangen stof naar beneden valt en opgevangen wordt.

 


De DeNOx-installatie

In de DeNOX-installatie worden de stikstofoxiden in de rookgassen via een katalysator omgezet in stikstof. Stikstof maakt voor 75% deel uit van de lucht, die we allemaal inademen.

Voor een optimale werking dienen de rookgassen een temperatuur van 200 °C te hebben.

We injecteren ammoniak die met behulp van de katalysator de NOX-en in de rookgassen omzet in H2O (water) en N(stikstof), beide onschadelijke gassen. Stikstof maakt voor 75% deel uit van de lucht die we allemaal in ademen.

 

Bezoek ook de website van …