De geproduceerde stoom wordt enerzijds geleverd aan buurbedrijf Aquafin voor het drogen van slib en anderzijds omgezet in elektriciteit.


De stoomketel

In de stoomketels wordt stoom met behulp van de warmte in de oven geproduceerd, die dan enerzijds onder de vorm van hogedrukstoom geleverd wordt aan Aquafin (circa 5 ton/uur) en anderzijds dient om de turbine-generator aan te drijven.

Onze ketels kunnen tot 16 ton stoom per uur per lijn produceren. De ketels werken op ongeveer 32 bar stoomdruk en een temperatuur van ongeveer 360 °C. stoomtemperatuur.

 


De Turbine-Generator

De stoom die van de ketels afkomt, drijft de turbine aan die aan een duizelingwekkende snelheid van 8200 tr/min draait. De turbine op zijn beurt drijft de alternator aan op 1500 tr/min.

Deze alternator produceert een spanning van 10000 V en is goed voor ongeveer 5,5 Megawatt per uur. Dit is voldoende stroom om ongeveer 10.000 gezinnen te voorzien in hun dagelijkse behoefte.

 


De Aquafin-installatie

Er is ook een koppeling met Aquafin. Wij leveren stoom aan Aquafin die dan deze gebruikt in hun slibdroging. Het condenswater wordt teruggevoerd naar onze installaties en dit voor hergebruik.

 

Bezoek ook de website van …