Biostoomcentrale, drijvende kracht

Na weging en controle wordt de aangeleverde biomassa opgeslagen in de voorraadbunker. Vervolgens wordt het afval gemengd om tot een homogene brandstof te komen. Met behulp van een volledig geautomatiseerde kraan wordt de brandstof naar de vultrechter gebracht die uitkomt op het rooster waar het afval wordt verbrand. De warmte die zo vrijkomt verhit het water van de stoomketel tot stoom. Via de turbine en generator wordt de stoom omgezet in elektriciteit. De rookgassen worden afgekoeld en vermeng met oa. kalk en actief kool. Zo kunnen de schadelijke stoffen in de rook gemakkelijker gevangen worden in de mouwenfilter. De samenstelling van de rookgassen wordt continu gemeten. De bodemassen worden gevaloriseerd als secundaire grondstof.

Biostoomcentrale, duurzaam ondernemen

Duurzaam Ondernemen staat bij Biostoom Oostende hoog in het vaandel. Sedert 2010 nemen we jaarlijks deel aan het Charter Duurzaam Ondernemen, ondertussen omgevormd tot Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Het VCDO is voor ons een hulpinstrument om Duurzaam Ondernemen concreet vorm te geven en te werken aan de continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak. Elk jaar stellen we een actieplan op, het is de bedoeling dat we jaarlijks minstens 10 acties uitvoeren die gelinkt zijn aan de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen (SDGs) van de VN. Op het einde van het actiejaar worden de realisaties voorgelegd aan een team van onafhankelijke deskundigen. Na een positieve evaluatie krijgen we het Voka Charter Duurzaam Ondernemen jaarcertificaat. We zijn er trots op dat we dit certificaat sedert onze eerste deelname al elk jaar behaald hebben. In oktober 2020 werden onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid bovendien beloond met het SDG Pioneer-certificaat van UNITAR (United Nations Institute for Training and Research).

Continue emissie-metingen

Een meetcel in de schouw van de biostoomcentrale voert continu metingen uit op de stoffen waterstofchloride (HCl), koolstofmonoxide (CO), stof, totaal organische Koolwaterstoffen (TOC), stikstofoxiden (NOx) en  zwavelstofdioxide (SO2). Een computer verzamelt de meetgegevens en stelt deze permanent beschikbaar in de controlekamer. Bovendien worden er dagelijks meetrapporten opgesteld die maandelijks worden overgemaakt aan de bevoegde instanties.

Juni 2024
Parameter% t.o.v. normNorm (mg/Nm3)Grafiek
NOx89 %120Bekijk grafiek
CO28 %50Bekijk grafiek
TOC1 %10Bekijk grafiek
Stof4 %10Bekijk grafiek
HCl0 %10Bekijk grafiek
SO227 %50Bekijk grafiek
NH3910Bekijk grafiek

Hoe lees je de tabel?

Meetresultaat

De meetresultaten die je in deze tabel vindt, zijn de gemiddelde uitstoot van HCl, CO, stof, TOC, NOx , SO2 en NH3 van de voorbije maand. In de grafiek kunnen de waarden van de afgelopen 12 maanden bekeken worden.

Norm

De norm die je in de tabel vindt, is een maximum waarde die niet mag overschreden worden. Deze waarde is officieel vastgelegd door de bevoegde overheid in Vlarem II.

Bedrijfsbezoek

Wenst u Biostoom Oostende te bezoeken? Een bezoek aanvragen kan door te mailen naar info@biostoom.be

Hou rekening met volgende praktische afspraken:

  • Een bezoek duurt ongeveer 2 uur (presentatie + rondgang)
  • Tijdens de rondgang draagt u best dichte schoenen (liefst geen hakken).
  • Aantal deelnemers: min. 10, max 35 personen

De rondgang gebeurt via smalle trappen met relatief steile hoogteverschillen, daardoor is het helaas voor rolstoelgebruikers niet mogelijk het parcours te volgen. Ook is de rondgang niet aan te raden voor mensen met hoogtevrees. Sommige onderdelen van de installatie zijn niet toegankelijk voor mensen met een pacemaker.

Terug naar overzicht