Zonne-Energie Delen? We maken er werk van!

Sinds de opstart in 2009 is BIOSTOOM OOSTENDE op zoek naar mogelijkheden om groene energie te delen met de omgeving. Het uitwisselen van deze energie kan zowel onder de vorm van (rest)warmte als elektriciteit.

In samenwerking met INTERREG en de POM West-Vlaanderen zette BIOSTOOM mee de schouders onder het initiatief Zonne-Energie Delen. Via dit project wordt plaatselijk geproduceerde groene elektriciteit ter beschikking gesteld aan de omliggende bedrijven via laadpalen. Met de installatie van 8 gewone laadpalen en 2 snellaadpunten, gekoppeld aan een zonnepark en een reeds aanwezige batterij kan gegarandeerd worden dat er altijd groene elektriciteit beschikbaar is.

Het laadplein is 24u/24 – 7d/7 publiek toegankelijk. Uniek is de plaatsing van de supercharger (360 kW) waarmee een wagen in 15 minuten kan worden opgeladen. Dit is mogelijk omdat Biostoom als energieproducent beschikt over een basisinfrastructuur voor dit groot ge├»nstalleerd vermogen. Als energieproducent is het voor Biostoom eveneens  mogelijk om gunstigere tarieven te hanteren. We hopen dat dit ook een stimulans zal zijn voor omliggende bedrijven om sneller de overstap te maken naar elektrische voertuigen, zonder dat zij zelf moeten investeren in een groot laadplein.