Alle Belgische afvalverbrandingsinstallaties vragen extra aandacht voor veiligheid op Wereldveiligheidsdag

Safety first

28/4 stond bij de Belgische afvalverbrandingsinstallaties in het teken van veiligheid in de storthallen. De leden van Belgian  Waste-to-Energy sensibiliseerden voor valgevaar en het dragen van de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen. Biostoom Oostende en Beringen deden mee aan de actie.  

Valrisico’s doen zich voor bij verlaten of betreden van de cabine (gebruik van de driepuntsmethode), het afzeilen van de vrachtwagen en in de nabijheid van de bunker. Verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen op onze site zijn: veiligheidsschoenen, fluo hesje en helm.

De chauffeurs werden allemaal aangesproken. Wie volledig in orde was, werd bedankt met een kleine attentie en een ludieke flyer met een groene duim omhoog. Chauffeurs die (nog) niet helemaal veilig werken, kregen óók een flyer, maar helaas eentje met een rode duim omlaag.