Via TVL vernamen wij dat, na onderzoek van kippeneieren, de waarden van dioxines in de buurt van onze installatie in Tervant-Beringen de laatste jaren gestegen zijn. In de reportage wijst een buurtbewoner naar ons bedrijf, de biostoomcentrale als zijnde de oorzaak.

Uit alle metingen die wij permanent uitvoeren en die opgevolgd worden door de Vlaamse Milieu-inspectie, blijkt dat de uitstoot van dioxines door onze installatie ver onder de wettelijk toegelaten normen blijft, ook tijdens starten en stoppen. Deze normen zijn dusdanig streng dat uitstoot binnen het wettelijk kader geen noemenswaardige verhogingen van dioxines in de omgeving veroorzaakt.

Daarom is elke verwijzing naar Biostoom Beringen als veroorzaker van de dioxine-stijging in kippeneieren op geen enkele manier te verantwoorden, te meer daar wij de enige installatie in de omgeving zijn die weet hoeveel dioxines er uitgestoten wordt.

Biostoom zal verder blijven monitoren en de gegevens steeds ter beschikking stellen van de bevoegde controle-organen.