Biostoomcentrale, motor van de energiehub

Na weging en controle wordt het aangeleverde afval opgeslagen in de afvalbunker. Vervolgens wordt het afval gemengd om tot een homogene brandstof te komen. Met behulp van een volledig geautomatiseerde bovenloopkraan wordt de brandstof in de verbrandingsoven gebracht. Na een verblijf van 2 uur bij een temperatuur van 1000°C blijven er enkel nog asresten over. Deze worden afgevoerd naar een gespecialiseerde verwerker voor recyclage (o.a. ferro en non-ferro alsook mineralen). De warmte in de hete rookgassen wordt gebruikt om stoom te produceren, nadien worden deze rookgassen intensief gereinigd (stof, dioxines, zware metalen, vluchtige zuren, NOx, …).
De samenstelling van de rookgassen wordt continu gemeten. Met de geproduceerde stoom (105 ton/uur) kan elektriciteit gemaakt worden voor meer dan 50.000 gezinnen. Maar de stoom wordt in eerste instantie geleverd aan de naburige bedrijven van de energiehub.

 

 

Continue emissie-metingen

Een meetcel in de schouw van de biostoomcentrale voert iedere minuut metingen uit op de stoffen waterstofchloride (HCl), koolstofmonoxide (CO), stof, totaal organische Koolwaterstoffen (TOC), stikstofoxiden (NOx) en  zwavelstofdioxide (SO2). Een computer verzamelt de meetgegevens en stelt deze permanent beschikbaar in de controlekamer. Bovendien worden er dagelijks meetrapporten opgesteld welke maandelijks worden overgemaakt aan de bevoegde instanties.

Okt 2023
Parameter% t.o.v. normNorm (mg/Nm3)Grafiek
NOx50 %100Bekijk grafiek
CO7 %50Bekijk grafiek
TOC0 %10Bekijk grafiek
Stof5 %10Bekijk grafiek
HCl42 %10Bekijk grafiek
SO213 %50Bekijk grafiek

Hoe lees je de tabel?

Meetresultaat

De meetresultaten die je in deze tabel vindt, zijn de gemiddelde uitstoot van HCl, CO, stof, TOC, NOx en SO2 van de voorbije maand. In de onderliggende grafiek kunnen de waarden van de afgelopen 12 maanden bekeken worden.

Norm

De norm die je in de tabel vindt, is een maximum waarde die niet mag overschreden worden. Deze waarde is officieel vastgelegd door de bevoegde overheid.

Bedrijfsbezoek

Een bezoek aan Biostoom Beringen en de Optimo sorteerinstallatie wordt georganiseerd via Limburg.net. Meer informatie vindt u hier: https://www.limburg.net/bezoek

Terug naar overzicht