Bionerga heeft het beste voor met uw afval

Wij verwerken het huishoudelijk restafval en organisch afval, afkomstig uit Limburg, samen met restafval afkomstig van bedrijven en kunststofafval van sorteerbedrijven. Daarvoor zetten wij twee moderne biostoomcentrales (Beringen en Oostende), 4 composteringsinstallaties en 2 recyclage-units (Beringen en Houthalen) in. Daarnaast zijn we zowel in Beringen als in Oostende zeer actief met het uitbouwen van een heuse energie- en materialenhub.

De aandeelhouders van Bionerga nv zijn Limburg.net en Nuhma cvba.

Bezoek de website van Limburg.net voor meer info
Bezoek de website van Nuhma voor meer info

 

 

Onze missie

Als betrouwbare, klantgerichte en maatschappelijk verantwoorde ondernemer optimaal energie en grondstoffen recupereren uit niet-herbruikbare afvalstoffen.

Raad van Bestuur

Maarten De Ceulaer (voorzitter), Isabelle Thielemans en Jan Valgaeren (ondervoorzitters), Raf Drieskens, Thierry de Grunne, Mark Vanleeuw, Luc Wouters, Carl Nijssens, Tom Thijsen, Jo Feytons, Bart Heleven, Dymfna Meynen, Bob Nijs, Marc Schepers en Marc Penxten.