Ecoo Beringen is een nieuw, ultramodern recyclagecentrum, een realisatie waar Fost Plus, Biostoom Beringen en Ecoo Group hun schouders hebben onder gezet.

Plastic verpakkingsmateriaal (polyethyleen-folies) zal er worden gerecycleerd en verwerkt tot grondstof voor o.a. vuilniszakken of nieuwe verpakkingsfolies.

Philip Peeters (Bionerga): “Wij zijn blij met de komst van dit nieuwe bedrijf omdat het volledig past in de uitbouw van onze recyclagehub hier in Ravenshout-Beringen. Wij leveren ook energie aan het bedrijf, dat het begrip “circulaire economie” op een overtuigende manier realiseert en zichtbaar maakt.

Download het persbericht